Kolu Kolenna Kole – Kannada Folk Song Lyrics | Janapada Geethe

18. June 2017 Lyrics 0
Kolu Kolenna Kole - Kannada Folk Song Lyrics | Janapada Geethe

Kolu Kolenna Kole Lyrics

Kolu kolenna kole|
Kolu kolenna kole|
Kolu shree guruvina balagombe kole||

Shikshisi nigamachora raakshasaraa kondu
Rakshisi vedavanulihida kole|
Rakshisi vedavanulihida kshithiyolu
MAthsyaavathaarana balagombe kole

Darma nadeyalaagi marmava thaalida
Karmahaara shreemurthiya kole|
Karmahaarashree murthiya dhareya hottha
Koormaavathaarana balagombe kole

Dareya kaddasurana koledaadinda seeli
Hori hoydaadida narahari kole|
Horihoydaadida narahari dareyagedda
Varahaavathaarana balagombe kole

Tharula prahlaadanaagi dhurula daithyara kondu
Karulana maaleya darisida kole|
Karulana maaleya darisida hari
Narasimhaavathaarana balagombe kole

Nemisi mooru paada bhumiya bedida
Hemmiyam pariharisida kole|
Hemmiya pariharisida braamhananaagi
Vaamanaavathaarana balagombe kole

Aajneya meerade atrajalaa shirava
Sheegradindali iluhida kole|
Sheegradindali iluhida shiravannu
Bhaargavaraamana balagombe kole

Kaamadindoyda seetheya thaamasadanava
Konda nemava sthaapisida ileyolu kole|
Nemava sthaapisidaileyolu shyaamavarna
Ramanavathaarana balagombe kole

Dushta daithyaranella kutti madu
Nettaane giriyanetthidaa kole|
Nettaane giriyanetthida bettalli
Krushnavathaarana balagombe kole

Kaddu tripurana kondu Iddasathiyara vrathava
siddiya thaanu alidanu kole|
Siddiya thaanu alidanu bhuddiyali
Bouddhavathaarana balagombe kole

Malla manyaranella halla muriyalaagi
NAlla thejiyanerida kole|
Nalla thejiyaneri darbahyanaaagi
Kalkyavathaarana balagombe kole

Vasthuparathaparara visthaara dooralaagi
Hatthavathaara darisida kole|
Hatthaavathara darisida mahipathi
Antharaathmana balagombe kole

Incoming search terms: